United Blockchain Union

聯 合 區 塊 鏈 聯 會

在线留言
请填写下面的表单给我们留言(必填*
请填写您的常用邮箱,这也是该负责人联系您的首选方式
请填写您的固定电话(分机号请在中间加"-")
请输入您的QQ号,以方便负责人在线联系

香港上環 文咸東街40號 泰基商業大廈2樓     

2/F, 40 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong 

                                       (852)XXXXXXXX


          info@ubun.org


                    

星期一至五:上午9:00 - 下午5:00 

星期六、日及公眾假期:休息